nikula
02.04.20,09:11
Firma predala auto (platca dph) vo februári 2019. Auto nebolo ešte odpísané.
Zostatková účtovná cena ku koncu roka 2018 je 14503 €, daňová 18750 € (jeden rok sa neuplatňovali odpisy).
V roku 2019 som zaúčtovala:
odpis za január - 551/ - suma 521,-
na účet 541/ - sumu 14503 poníženú o januárový odpis (UZC)
Predajná cena je 16666,66, zaúčtovaná na 641/.
a samozrejme ešte vyradenie vozidla v OC...

v DP porovnám ZCÚ a ZCD, rozdiel v riadkoch:
ZCÚ>ZCD r.180
ZCD>ZCÚ r. 290 18750,- >13982,- = 4768,-
ÚO>DO r.150 521,- > 0 = 521,-
DO>ÚO r.250

treba ešte niekde uviesť aj rozdiel medzi ZCD a predajnou cenou (to čo som si neuplatnila do nákladov)

je to takto správne? ešte som nepredávala auto neodpísané.... Ďakujem za rady

NIKTO NEPORADÍ????