vaderco
04.04.20,22:34
Dobrý deň.
Prebrala som účtovníctvo SVB, je to pre mňa nová skúsenosť a nie som si istá, aká dokumentácia, resp. podklady pre ročné vyúčtovanie nákladov sú potrebné. Bývalá účtovníčka mi nechce vydať predpisy platieb s rozčlenením na jednotlivé položky, tiež technickú dokumentáciu, daňové priznanie, doklady za posledné roky, ktoré je spoločenstvo povinné archivovať. Dotyčná nie je ochotná vydať reporty zo softvéru, v ktorom viedla účtovníctvo, napriek tomu, že licenciu každoročne uhrádzalo spoločenstvo z FÚaO. Rozúčtovanie spotreby na jednotlivé byty robila externá firma, na náklady spoločenstva. Toto rozúčtovanie, ktoré bolo súčasťou faktúry ako príloha taktiež chýba. Pani sa bráni, že doklady, výpočty sú jej majetkom.
Ťahám sa s dotyčnou pani už dva mesiace, naposledy vydala pár dokladov, keď som ju upozornila, že tieto sú majetkom subjektu a mám pripravené tr. oznámenie.
Aký máte názor? Ďakujem pekne!