Peter Maník
06.04.20,18:04
Prenajímam nehnuteľnosť, nemám živnosť. Tiež ma zaujíma, či môžem dať do nákladov nové postele a matrace a iné zariadenie, keďže prenajímam firme aj so zariadením.
ivka70
07.04.20,08:09
https://podpora.financnasprava.sk/639339-V%C3%BDdavky-pri-pren%C3%A1jme-nehnute%C4%BEnosti-nezaradenej-do-obchodn%C3%A9ho-majetku-

Ak prenajímanú nehnuteľnosť daňovník nezaradí do obchodného majetku, môže si ako daňový výdavok uplatniť len výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti, ako sú napr. výdavky na energie vrátane výdavkov na ostatné služby.


Otázka č. 2 – Výdavky pri prenájme nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku (výdavky na opravu strešnej krytiny)
Daňovník dosahuje príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Nehnuteľnosť nemá vloženú vo svojom obchodnom majetku. Môže si uplatniť do daňových výdavkov náklady vynaložené na opravu strešnej krytiny vykonanú na tomto majetku?
Odpoveď
Ak vlastník nehnuteľnosti vykoná v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov na prenajímanej nehnuteľnosti opravu alebo technické zhodnotenie, pričom prenajímanú nehnuteľnosť nemá vloženú vo svojom obchodnom majetku, sú takto vynaložené výdavky výdavkami na jeho osobnú potrebu, a to v súlade s § 21 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov. Tieto výdavky si bude môcť daňovník uplatniť až v prípade, keď z predaja predmetnej nehnuteľnosti dosiahne zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov. Preukázateľne vynaložené výdavky na opravu alebo technické zhodnotenie predávanej nehnuteľnosti si v takomto prípade daňovník uplatní ako výdavok na dosiahnutie príjmov z predaja nehnuteľnosti, a to v súlade s § 8 ods. 5 písm. d) zákona o dani z príjmov.