Enyma
10.04.20,19:35
Poprosila by som o odpoveď ako v JU zistím či je podnik v ťažkostiach alebo nie?

Ďakujem.
marjankaj
10.04.20,19:55
1. szčo nie je podnik
2. či je szčo v ťažkostiach ťažko zistíš, aj keby si sa za neho vydala.
3. možno tu: https://dlznik.zoznam.sk/
veronikasad
10.04.20,19:57
má uhradené všetky záväzky voči poisťovniam a DU ?
Enyma
13.04.20,11:54
Všetky záväzky voči poisťovniam aj DU má úhradené, taktiež všetky faktúry voči dodávateľom. Szčo je zamestnávateľ - nakoľko má zatvorenú prevádzku reštauráciu - zamestnanci - majú platenú prekážku na strane zamestnávateľa od 16.03.2020 do 31.03.2020 v sume 100 % priemerného zárobku a chcel by si uplatniť náhradu v sume 80 % priemerného zárobku pre zamestnancov za mesiac marec. SZČO vedie JU.
veronikasad
13.04.20,13:20
Aky mas problem?
Enyma
13.04.20,19:36
V DP za rok 2019 po zaučtovaní odpisov bude v strate.
marjankaj
13.04.20,19:45
Preruš odpisy
Mila123
13.04.20,19:47
v ťažkostiach je taká szčo, ktorá by bola v konkurze, (dr. Mihál, webinár)alebo taká , ktorá vykazuje stratu z podnikanie (ing. Tužinský - webinár)
mondes
13.04.20,20:27
Presne túto otázku som dala aj v call centre ministerstva práce soc. vecí a rodiny a bolo mi povedané (až po porade s kolegyňou), že u SZČO sa berie to, či nemá nejaké pozdlžnosti voči SP, ZP, DÚ. Vraj len toto ich zaujíma.
Siporka
15.04.20,09:29
Môže byť v strate, záleží aj to aká veľká je strata. Vypočítaj podľa vzorca:
Žiadatelia účtujúci v*sústave jednoduchého účtovníctva
Hodnota uvedená v*riadku 12 „Rozdiel príjmov a výdavkov“ predstavuje stratu a*jej absolútna hodnota je väčšia ako polovica hodnoty uvedenej na riadku 21 „Rozdiel majetku a záväzkov“ za bežné obdobie, ide o*podnik v*ťažkostiach.
Príklad na vykonanie testu podniku v*ťažkostiach v*prípade fyzickej osoby účtujúcej v*sústave jednoduchého účtovníctva
Živnostník dosiahol za rok 2019 príjmy vo výške 24*000 eur. Preukázateľne vynaložené výdavky boli vo výške 26*000 eur. Rozdiel majetku a*záväzkov z*riadku 21 predstavoval 1*500 eur. Je živnostník za rok 2019 „podnikom“ v*ťažkostiach?
Rozdiel príjmov a*výdavkov predstavuje stratu v*absolútnej hodnote 2*000 eur. Táto je väčšia ako polovica rozdielu majetku a*záväzkov živnostníka (750 eur), čiže živnostník sa považuje za podnik v*ťažkostiach.
Mila123
15.04.20,09:43
odkiaľ je tento zdroj?
Siporka
15.04.20,09:51
Siporka
15.04.20,09:57
Našla som viac tabuliek na nete, pre zistenie či je podnik v ťažkostiach a používali tiež ten vzorec.
Siporka
15.04.20,09:59
Našla som viac tabuliek na nete, pre zistenie či je podnik v ťažkostiach a používali tiež ten vzorec
mondes
15.04.20,10:25
Ale veľa SZČO vedie iba daňovú evidenciu, kde sa výkazy nerobia. Ako sa potom zistí, či je v ťažkostiach, alebo nie?
Siporka
15.04.20,10:32
Link, čo som priložila, obsahuje aj daňovú evidenciu.
Žiadatelia – fyzické osoby s daňovou evidenciou

Pokiaľ rozdiel príjmov a výdavkov z daňovej evidencie predstavuje stratu a jej absolútna hodnota je väčšia ako polovica hodnoty rozdielu majetku a záväzkov, ide o podnik v ťažkostiach. Je potrebné poznamenať, že forma daňovej evidencie nie je predpísaná žiadnym zákonom. V praxi sa často používa napríklad jednoduchá excelovská tabuľka.
Mila123
15.04.20,11:21
SOPIRKA, tvoj materiál je na nezaplatenie, vrelá vďaka.....
Siporka
15.04.20,11:26
Rado sa stalo :)
petusik123
15.04.20,11:36
V jednoduchom účtovníctve sa porovnajú hodnoty z r. 21 výkazu o majetku a záväzkov a riadku 12 z výkazu o príjmoch a výdavkoch. Ak máš na r.12 stratu a jej hodnota je väčšia ako polovica hodnoty na r. 21, tak si ako SZČO podnik v ťažkostiach.
Napr. r. 12 strata 5000€
r. 21 výkazu o majetku a záväzkoch 6000€ - polovica je 3000€, strata je väčšia ako polovica r.21 = si podnik v ťažkostiach.

Tak som to pochopila, ak nesprávne opravte ma :-)
Enyma
15.04.20,19:43
Siporka, ďakujem za vysvetlenie.
Šimúnová Iveta
23.04.20,10:35
EK zároveň schválila podmienky štátnej pomoci tak, že z pôvodných podmienok pre zamestnávateľov vypadla podmienka nebyť "podnik v ťažkostiach".

Pri podávaní žiadostí o príspevok zo strany zamestnávateľov tak už zamestnávatelia nemusia skúmať či sú "podnik v ťažkostiach". To platí aj pre SZČO ako zamestnávateľa, ak si bude uplatňovať príspevok na svojich zamestnancov.

Podmienka nebyť "podnik v ťažkostiach" však zostala platná pre SZČO, ktoré si podľa "Opatrenia č. 2" pri poklese tržieb chcú požiadať o príspevok na seba.

Fyzická osoba, ktorá si uplatňuje príspevok podľa "Opatrenia č. 2" ako SZČO, nie je podnik v ťažkostiach, ak za rok 2019 nevykazuje stratu.

Inými slovami - je podnik v ťažkostiach a nemá nárok na príspevok - ak v daňovom priznaní za rok 2019 vykazuje (resp. ak DP 2019 ešte nepodala, bude vykazovať) stratu. Som však zvedavá ako budú posudzovať podpísané dohody do 21.04.2020 u príspevku č.2 pre SZČO za mesiac marec, ktorí vychádzali z definície Podniku v ťažkostiach po starom.