JAJA11
14.04.20,05:53
V programe je nastavené číslovanie faktúr jednoduchým číslovaním od 1.
Rovnako je vystavené číslovanie dobropisov, rovnako od 1.
V jednom mesiaci tak budem mať dva doklady s rovnakým číslom. Čo to spraví v kontrolnom výkaze, ak budem mať vystavenú faktúru napr. č. 5 v A a súčasne v C1 bude vystavený dobropis na úplne inú firmu s číslom 5.
Je to chyba, alebo to môže tak byť?
Stretli ste sa s tým niekedy? Bude to problém v rámci kontrolného výkazu?
Czbebe
14.04.20,07:16
V akom programe robíš?
JAJA11
14.04.20,07:30
v tomto prípade je to komplikovanejšie. Ja to číslovanie viem zmeniť, ale boli vystavené faktúry už s takýmto číslovaním a zákazníci ich už majú u seba.
Ja len potrebujem vedieť, ako to zoberie daňový úrad, ak budem mať v kontrolnom výkaze faktúru a následne dobropis s rovnakým číslom pre rôznych odberateľov.
Či mám poprosiť o výmenu faktúr u týchto zákazníkov, alebo to nemám riešiť.....