dareckova
14.04.20,20:29
Dobrý deň, chcem sa spýtať, prepravujeme tovar na základe objednávok od špedičnej firmy, kde máme všetky dojednané dátumy nakládky, vykladky, koľko paliet, váha, poprípade pokuty za nedodržanie termínov, Za tovar od nakládky po vykládku zodpovedám ja. Vypisujem jedno tlačivo, kde po mne chcú vybrať z jednu z možnosti - dodacie podmienky podľa Incoterrms 2000. Neviem, ktorá z možností je správna EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT ? ďakujem
ivka70
15.04.20,06:25
Asi treba nastudovat, co ktora podmienka znamena.
Mne to vychadza na niektoru z tychto (ak nejde o namornu dopravu)

DAP – s dodaním na miesto
DELIVERED AT PLACE (DAP) znamená, že predávajúci dodá tovar a prevádza riziko na kupujúceho, keď sa tovar dá k dispozícii kupujúcemu na prichádzajúcom dopravnom prostriedku, ktorý je pripravený na vyloženie na určenom mieste alebo na dohodnutom bode v rámci tohto miesta, ak sa takýto dohodne. Predávajúci znáša všetky riziká spojené s prepravením tovaru na určené miesto alebo na dohodnutý bod v rámci tohto miesta. Pri tejto podmienke Incoterms sú preto doručenie a príchod na miesto určenia rovnaké.

DPU - s dodaním na miesto vyloženia
DELIVERED AT PLACE UNLOADED (DPU) znamená, že predávajúci dodá tovar a prevádza riziko na kupujúceho, keď je tovar po vyložení z prichádzajúceho dopravného prostriedku k dispozícii kupujúcemu na určenom mieste alebo v dohodnutom bode v rámci tohto miesta, ak sa takýto dohodne. Predávajúci nesie všetky riziká spojené s prepravením tovaru a jeho vyložením na určené miesto. Pri tejto podmienke Incoterms sú preto doručenie a príchod na miesto určenia rovnaké. DPU je jediná podmienka Incoterms, ktorá vyžaduje, aby predávajúci vyložil tovar v mieste určenia. Predávajúci by sa preto mal ubezpečiť, že je schopný zorganizovať vykládku na určenom mieste. Ak strany zamýšľajú, že predávajúci nebude znášať riziko a náklady na vykládku, mali by sa vyhnúť podmienke DPU a namiesto toho zvoliť podmienku DAP.

DDP – s dodaním, clo platené
DELIVERED DUTY PAID (DDP) znamená, že predávajúci dodá tovar kupujúcemu, keď sa tovar colne odbavený pre dovoz dá k dispozícii kupujúcemu na prichádzajúcom dopravnom prostriedku, ktorý je pripravený na vyloženie na určenom mieste alebo v dohodnutom bode v rámci tohto miesta, ak sa takýto dohodne. Predávajúci znáša všetky riziká spojené s prepravením tovaru na určené miesto alebo na dohodnutý bod v rámci tohto miesta. Pri tejto podmienke Incoterms sú preto doručenie a príchod na miesto určenia rovnaké.
dareckova
15.04.20,14:04
Aj tak tomu nerozumiem. Ja neviem aké podmienky majú dohodnuté predávajuci a kupujúci daného tovaru. Ja som len prepravca a za tovar zodpovedám len od nakládky po vykládku. Alebo Sú inak myslené pojmy predávajúci a kupujúci? Predávajuci čiže špedička a kupujúci ja čiže prepravca?
pavol54
15.04.20,14:57
To ti musí oznámiť ten kto si u teba dopravu objednal ak je ex works tak si ťa určite objednal kupujúci, lebo predávajúcemu skončili povinnosti (obrazne povedané) tým že tovar vystrčil na svoju rampu. Ak je DAP tak si ťa objedná predávajúci a tomu zodpovedáš za tovar až do vyloženia