MaryiAnn
16.04.20,09:02
Dodávateľ nám vyfakturoval výrobu drevených dielcov. Budem účtovať na 518 alebo 111?
Tweety
16.04.20,10:33
Ak ste si objednali len prácu, potom účtuješ do nákladov. Ak dielce, účtuješ o obstaraní dielcov.
MaryiAnn (
na faktúre je len uvedené: výroba drevených dielcov podľa špecifikácie. Špecifikácia ani nie je priložená, objednávku nemám k dispozícii. Je to určené na budovu, ktorú sme kúpili po kolaudácii. Je v stave, že ju rekonštruujeme, avšak bola zaradená do užívania, hoci sa reálne nevyužíva.

Ak je po tvojom upresnení tak, že je to na rekonštrukciu budovy, potom to nie je ani 518, ani 111.
marjankaj
16.04.20,11:18
A čo vám teda dodal?
MaryiAnn
17.04.20,07:35
na faktúre je len uvedené: výroba drevených dielcov podľa špecifikácie. Špecifikácia ani nie je priložená, objednávku nemám k dispozícii. Je to určené na budovu, ktorú sme kúpili po kolaudácii. Je v stave, že ju rekonštruujeme, avšak bola zaradená do užívania, hoci sa reálne nevyužíva.
MaryiAnn
17.04.20,09:44
042/321
Tweety
17.04.20,09:51
áno tak
marjankaj
17.04.20,12:35
Nepýtal som sa čo je na faktúre, ale čo vám dodal. Teda čo ste aj dostali.
Alebo ste dostali iba tú faktúru?