Ľaľa
16.04.20,13:56
Objednávka znela: objednávame si zemné, výkopové a stavebné práce na akcii Zberný dvor. Práca dodávateľa spočívala "vybudovanie oplotenia" čiže výkop jám stav.mechanizmom pre stĺpiky (stav.práca), prevoz panelov z jedného miesta na druhé v rámci Zberného dvora (nestavebná práca), dovoz betónu, stĺpikov (nestav.práca), betónovanie stĺpikov , terénne úpravy (stav.práca), skladanie brány, ktorú si dodal objednávateľ (nestavebná práca), obrúsenie stĺpikov zvarom, natretie stĺpikov farbou. Dodaný materiál z našej strany - betón, rúry, farba, profily. Prosím poradiť ako správne fakturovať - či s prenosom daňovej povinnosti, alebo to mám rozčleniť na faktúráciu s prenosom DP a na faktúráciu s DPH. Nie som si istá tým prevozom panelov a nákupom a dovozom materiálu. Ďakujem.
Kristina27
17.04.20,07:49
Ak spĺňate aj iné potrebné podmienky ............. potom preprava materiálu vrámci staveniska je stavebnou činnosťou (položka č. 950 v prílohe), takisto aj výkopové a zemné práce, montáž oplotenia, betonárske práce aj maliarske a natieračské práce.

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DPH/2019/2019.11.05_CPAexterna.pdf

Nákup materiálu vrátane iných nákladov súvisiacich s obstaraním materiálu je tvojím daňovým výdavkom s možnosťou odpočtu DPH.

Pri fakturácii odberateľovi tiež dopravné a iné režijné náklady súvisiace s hlavnou stavebnou činnosťou fakturujete bez DPH.
Ľaľa
19.04.20,20:20
Čiže fakturovať aj nákup materiálu, aj materiál - teda celé s prenosom daňovej povinnosti.
Kristina27
20.04.20,07:08
Ja to zvyknem tak fakturovať, že do prvého riadku napíšem dodaný materiál podľa DL č. ......, druhý riadok montážne práce ....... tretí riadok dopravné náklady, všetko s prenosom DP, lebo všetko sa to vzťahuje k jednej hlavnej stavebnej činnosti.
Ľaľa
20.04.20,07:28
ĎAKUJEM