dobrak800
17.04.20,07:08
Ahoj,
prosím o radu pri účtovaní spôsobom A pri nasledovnom prípade:
1. v decembri 2019 fyzicky prijatý tovar na sklad (napr. na základe dodacieho listu) = 132/131
2. do konca roka neprišla dodávateľská faktúra na tovar, preúčtovanie = 131/326
3. v januári 2020 prichádza dodávateľská faktúra na tovar (dátum vystavenia január 2020) = 326/321

4. ako postupovať so zaúčtovaním v prípade, že mám:
a. faktúru za prepravu od externého prepravcu vystavenú v decembri 2019
b. faktúru za prepravu od externého prepravcu vystavenú v januári 2020

V oboch prípadoch musia byť náklady za prepravu zahrnuté v obstaraní tovaru.
Ďakujem.