Taurus0
20.04.20,08:01
V spisovnej slovenčine sa jednoslovné názvy jazykov tvoria od prídavných mien, pričom od prídavných mien zakončených na príponu -ský, pred ktorou je spoluhláska okrem sykaviek, tvoria sa príponou -čina, napr. dánsky jazyk – dánčina, chorvátsky jazyk – chorvátčina, maďarský jazyk – maďarčina, nórsky jazyk – nórčina, švédsky jazyk – švédčina. Ako je potom správne čínsky jazyk-čínština, alebo čínčina, a prečo?
Chobot
20.04.20,08:13
Ani nie minúta hľadania:

https://jazykovaporadna.sme.sk/q/6805/

Ľudia sú už strašne leniví si niečo vyhľadať.
ivka70
20.04.20,08:19
Jednoslovné názvy jazykov sa v slovenčine tvoria pomocou troch prípon: -čtina, -ština a -čina. Prípona -čtina sa uplatňuje pri tvorení názvov od prídavných mien zakončených na príponu -cký, napr. anglický – angličtina, grécky – gréčtina. Od prídavných mien zakončených na príponu -ský, pred ktorou je samohláska alebo sykavka, sa názvy jazykov tvoria príponou -ština, napr. český jazyk – čeština, francúzsky jazyk – francúzština. Ak je pred príponou -ský spoluhláska (okrem sykaviek), názvy sa tvoria pomocou prípony -čina, napr. slovenský jazyk – slovenčina, nórsky jazyk – nórčina, latinský jazyk – latinčina, fínsky jazyk – fínčina. (Medzi názvami jazykov sú však aj výnimky, pri ktorých sa neuplatňujú uvedené pravidlá a ich podobu možno odôvodniť iba ustálenosťou, napr. čínsky jazyk – čínština.)

Čítajte viac: https://jazykovaporadna.sme.sk/q/768/#ixzz6K8R6e7dN
ivka70
20.04.20,08:20
Clovek je lenivy, ludia su ale lenivi.
Chobot
20.04.20,12:31
Pravda, opravil som.
Taurus0
20.04.20,22:21
Človek nie je lenivý, človek si to našiel. Mne išlo skôr o to vysvetlenie tej výnimky. Všade som sa dočítal, že existuje výnimka,ale nikto, nikdy a nikde nevysvetlil prečo. A teraz mudrujte o lenivosti. Až mi nájdete niekde vysvetlenie tej výnimky, tak,,smeknu klobouk,,.
Taurus0
20.04.20,22:41
Nepotreboval som na to ani len 3 sekundy, lebo som mal otvorenú knihu (jazykovednú), ale tam som sa nedozvedel, že kvôli čomu tá výnimka existuje. Ak niekto uzákonil v gramatike akúsi výnimku,citujem: ,,Medzi názvami jazykov sú však aj výnimky, pri ktorých sa neuplatňujú uvedené pravidlá a ich podobu možno odôvodniť iba ustálenosťou, napr. čínsky jazyk – čínština.´´,
mal by aj zdôvodniť prečo a čo ho viedlo k udeleniu tej výnimky.
marjankaj
21.04.20,08:00
Výnimku nikto nezaviedol. Niekde je zaužívaný jeden tvar a inde zase iný.
Ty budeš špekulovať aj nad tým, prečo sú dva a dve štyri.
ivka70
21.04.20,08:48
Co ti nie je jasne na vete: ... ich podobu možno odôvodniť iba ustálenosťou ... ?
Taurus0
21.04.20,12:41
Hm, ďalší, čom nepochopil podstatu veci. Čítať viem aj ja. Opísal si mi len to, čo som si pred tým aj ja prečítal. Poslednú vetu (Výnimky z uvedeného pravidla tvoria jednoslovné pomenovania jazykov - nemčina, čínština a poľština - ktoré by mali byť správne utvorené ako nemečtina, čínčina, poľčina. ) si prečítaj ešte raz a potom mudruj, vševedko. Potom mi podčiarkni tú časť , kde je oddôvodnené použitie výnimky. Ak vieš dobre čítať a aj trochu rozmýšľať, tak sa do toho pusti ešte raz . Nestačí len mudrovať, ale aj pochopiť.
ivka70
21.04.20,12:43
Co ti nie je jasne na vete: ... ich podobu možno odôvodniť iba ustálenosťou ...?
Taurus0
21.04.20,13:25
Jasné , je tam písané ,, ... ich podobu možno odôvodniť iba ustálenosťou ...,, . To slovíčko ,,možno,,. Ak ja dám do obehu určitý kódex pravidiel, tak tie pravidlá musia byť jasne formulované. Skôr by som tam očakával vetu ,, nakoľko je tu problém s čistotou vyslovovania , tak sa oproti gramatickému pravidlu povoľuje výnimka... bodka. A žiadne možno. Aj v pravidlách cestnej premávky je vždy jasná formulácia, žiadne možno, lebo potom nastáva chaos. Toto je pravda aj pri slovenčine a správnom používaní jazyka. Stačí si len prečítať články dnešných fundovaných novinárov a rôznych ,,pisálkov,, . Je niekedy až do plaču , ako slovenčinu prznia. Je to fakt smutné.
Ja o tom len toľko. P.S.: Nie som už najmladší a nie som ani Slovák, ale nie je mi jedno, aká je dnes vedomostná úroveň národa, čo sa týka slovenčiny. Chápem aj to, že aj jazyk sa rozvíja, ale má to aj hranice.Ďakujem.
buchač
21.04.20,13:28
Ako je potom správne čínsky jazyk-čínština, alebo čínčina, a prečo?
===================
Prečo ???
Lebo medveď na štyri...
Taurus0
21.04.20,13:44
Práve že zaviedol. Za povolenie vydania určitého jazykového kódexu, ktorý aj odobril svojim podpisom, čiže ho schválil, je vždy ktosi. Ten ktosi, to tým pádom zaviedol a je za to zodpovedný. Za zavedenie určitého pravidla je vždy niekto zodpovedný. Punktum.
marjankaj
21.04.20,14:16
A schválil to aj parlament? A podpísal prezident? A počul si niekedy aj niečo o ústave?
Chobot
21.04.20,14:30
Pýtal si sa, že ako to je správne!

"Ako je potom správne čínsky jazyk-čínština, alebo čínčina, a prečo?"

Ako to má byť si link dostal.

A prečo Lebo medveď. Predpokladám, že pravidlá vychádzajú z nejakej zaužívanej praxe a v praxi sa asi používalo "čínština", tak sa to jednoducho prevzalo ako výnimka. Hľadať niekoho kto to schválil ... to fakt nemáš nič iné na robote?
buchač
21.04.20,14:35
Kuwa...to nemá nik z moderátorov odvahu zavrieť hentú stupídnu tému ???