Amme
22.04.20,07:13
Dobrý deň! SZČO ešte ako neplatiteľ DPH, obstaral os. auto výlučne na podnikanie dňom 16.04.2020, auto ešte kvôli korona situácie nezaradil do odpisov, lebo pracovať začína od mája alebo júna, a vtedy chce zaradiť a začať odpisovať . Od 01.05.2020 je platiteľom DPH. Vedie daňovú evidenciu. Môže si uplatniť odpočet dane z výdavkov súvisiacich s obstaraním v májovom DPH výkaze? A do kontrolného výkazu aký dátum musí uviesť 16.04.2020? Ďakujem, s pozdravom.

Po čítaní a hľadaní:
SZČO môže si uplatniť odpočítanie dane podľa § 55 zákona o DPH a uvedie sumárne na riadok 29 v DPH výkaze.
Do kontrolného výkazu treba uviesť? Ak áno, ako? Ďakujem

A ešte raz po čítaní a hľadaní:

Platiteľ dane podáva tzv. prázdny kontrolný výkaz, ak v daňovom priznaní vykazuje napr. len:
- daň z krádeže tovaru,
- vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru podľa § 60 zákona o DPH,
- vysporiadanie koeficientu v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roku podľa § 50 zákona o DPH,
- úpravu odpočítanej dane podľa § 54 a § 54a zákona o DPH,
- daň pri zrušení registrácie podľa § 81 ods. 6 zákona o DPH,
- odpočítanie dane pri registrácii platiteľa dane podľa § 55 zákona o DPH,
- oslobodené dodanie tovaru a služieb podľa § 28 až § 42 zákona o DPH,
- oslobodené dodanie služieb podľa § 46 zákona o DPH,
- oslobodené dodanie služieb podľa § 47 ods. 4 až 12 zákona o DPH,
- oslobodené dodanie služieb podľa § 48 ods. 8 zákona o DPH
S pozdravom
marjankaj
24.04.20,12:51
Jeden by ti dal aj užitočné. Ale kde?:D