hanelle
22.04.20,10:47
Môže byť karanténne stredisko zriadené priamo v zariadení poskytujúcom sociálne služby??? ....totiž nový klient do sociálneho zariadenia môže byť prijatý až po predošlej 14 dňovej karanténe. Tú karanténnu miestnosť/stredisko má zriadiť Obec, resp. VUC, ale že by bolo možné ho priamo zriadiť v tom konkrétnom zariadení soc.služieb??!!