limesa
22.04.20,11:43
dodanie tovaru s oslobodením § 43 odst.1 DPH. Vystavené faktúry s uvedením množstva - nášho váženia. Po mesiaci prídu potvrdené váhy odberateľom, ktoré sú akceptované/skôr to nejde/. Ako doriešiť váhové rozdiely - ide o opravu základu § 25 alebo o opravu faktúry z dôvodu chyby a podá sa dodatočné priznanie súhrnný výkaz? ďakujem