Šípková
22.04.20,13:22
Vyúčtovacia faktúra za el.energiu z dôvodu výmeny elektromera. Preddavkové faktúry sú vždy za kalendárny mesiac (čiže od prvého do posledného dňa v mesiaci). Ako vykázať základ dane a DPH v daňovom priznaní DPH a v KV DPH? Na prvej strane faktúry sú zúčtované 3 predd.faktúry (jan - mar), čo je správne. Vznikol preplatok -121,24€ s DPH. Ale pre účely DPH na druhej strane je vyčíslený základ dane a DPH zo štyroch preddavkových platieb, a to zrejme z toho dôvodu, že fakturované obdobie je 1.1.-2.4.2020 a 4.predd.faktúra bola vystavená 1.4.2020 (aj dátum dodania) a je na obdobie 1.4.-30.4.2020. 8.4.2020 bol menený elektromer. Ale 4.predd.faktúra uhradená nebola. Doteraz nám vždy prvá a druhá strana sedela z rozpisom základu dane a DPH. Ďakujem.