2018
22.04.20,14:53
Firma predala auto vo februári 2019 za cenu 833,33eur. DZC bola ku 31.12.2018 6460 eur. Účtovný odpis za január bol 208 eur.
Aká bude úprava základu dane v daňovom priznaní z príjmov PO?

keď by som vychádzala z toho:
V roku vyradenia automobilu spoločnosť uplatní do daňových výdavkov daňový odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval, a to v súlade s § 22 ods.12 zákona o dani z príjmov, pretože ide o hmotný majetok, u ktorého pri vyradení predajom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmu z predaja. Daňová zostatková cena osobného automobilu pri jeho vyradení je teda vo výške podľa stavu k 31.1.2019.

Keďže ide o predaj osobného automobilu zatriedeného do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2, do daňových výdavkov sa pri jeho predaji zahrnie daňová zostatková cena (6252 €) len do výšky príjmov z predaja (833,33 €), a to v súlade s § 19 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona o dani z príjmov. Rozdiel v sume 5418,67 € bude pripočítateľnou položkou k výsledku hospodárenia.

či mám porovnať UZC a DZC do výšky predajnej,,,, či ako? už som z toho somár