stanka613
26.04.20,18:31
Prijali sme zálohovú fa na 1000€, ktorá sa uhradila a následne prišla fa za prijatú zálohu potom nám boli vystavené fa ktoré boli s úhradou 0€, celkovo fa v sume zalohy. Následne nám prišla opravná faktúra s textom ze nám dobropisuju 137.75€. Sme platcom DPH a chcela by som vedieť ako to zaúčtovať.