eviinka33
27.04.20,19:11
Firma má účtovný rok od apríla do marca, súvahový deň uzávierky je k 31.03.2020. Prosím ako sa správne počítajú rezervy na nevyčerpanú dovolenku k súvahovému dňu? Dočítala som sa, že ide o zostatok dovolenky k 31.03. prepočítaný priemerkou platnou pre 1.Q. Nie je mi to však úplne jasné v praxi - prosím ak by mal niekto čas a ochotu posúdiť, či uvažujem správne:
1. z-c doba neurčitá, k 31.12.2019 zostatok dovolenky 5 dní, nárok na 2020 má 20 dní, doteraz nečerpaná žiadna, plne odpracované 01.-03.2020 = rezerva bude počítaná na 10 dní (5 starej + 5 novej)
2. z-c doba neurčitá, k 31.12.2019 zostatok dovolenky 5 dní, nárok na 2020 by mal 20 dní, doteraz nečerpaná žiadna, od 01.01.2020 doteraz PN = rezerva bude počítaná na 5 dní (5 starej, nárok na novú zatiaľ nemá)
3. z-c doba určitá do 30.6.2020, k 31.12.2019 zostatok dovolenky 5 dní, nárok na 2020 má 20 dní, doteraz nečerpaná žiadna, plne odpracované 01.-03.2020 = rezerva bude počítaná na ?? dní (5 starej + ?? novej) - u tohto zamestnanca mám dilemu, či mu mám započítať tých 5 dní novej dovolenky, keďže je zamestnaný len na dobu určitú .
Ďakujem.
Tweety
28.04.20,09:59
1.-.2. Správne
3 .5 plus 5