seflera
28.04.20,14:36
Od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny nám bol poskytnutý finančný príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.1.
Aké je správne účtovanie o tomto príspevku?
Keďže ide o príspevok štátu pre zamestnávateľov, ktorých zamestnanci museli ostať doma kvôli prekážke na strane zamestnávateľa, na vyplatené mzdy, ponížim náklady zamestnávateľa na účte 521 - mzdové náklady a počkám na nejaký záväzný predpis...... - má niekto lepší nápad?