seflera
28.04.20,14:36
Od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny nám bol poskytnutý finančný príspevok v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.1.
Aké je správne účtovanie o tomto príspevku?
veronikasad
28.05.20,13:12
JU alebo PU?