Žabinka
30.04.20,07:22
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR rozhodli o tom, že príspevky Prvej pomoci štát žiadateľom SZČO nebude zdaňovať.

Je dôležité, aby ste ako SZČO pri podávaní daňového priznania fyzických osôb za rok 2020 v daňovom priznaní do príjmov nepripočítavali príspevok sociálnej pomoci od štátu.

Ak budete ako SZČO o príspevok v rámci Prvej pomoci žiadať opakovane nebude sa príspevok považovať za príjem tzn. pri žiadaní o opätovnú pomoc za mesiac apríl sa Vám nebude príspevok získaný za mesiac marec považovať za príjem pri výpočte poklesu tržieb.

Ministerstvo financií SR po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripraví návrh zákona, aby príspevky získané v rámci sociálneho projektu „Prvá pomoc“ nepodliehali zdaneniu.

https://www.korona.gov.sk/prva-a-druha-pomoc/