edúlik
01.05.20,19:21
Dobrý večer, FO si prerušila živnosť v roku 2019 do 10/2020. Za rok 2019 nedosiaholzo živnosti žiadny príjem, jedíný pohyb na bankovom účte je 1 x úhrada odvodov do zdravotnej poisťovni, 1 x preplatok zo ZP z RZP 2018 a bankové poplatky. Okrem toho bol v roku 2019 zamestnancom v svojej s.r.o. - dosiahol jedine príjmy zo závislej činnosti. Podáva typ DP B FO, uvádza v ňom okrem príjmu zo ZČ aj výdavky z bankového účtu zo živnosti t.j. odvody do ZP? Ďakujem.
Mila123
01.05.20,19:27
áno, mal stratu, nezabudnite na pohľadávky, príp. sklad