Ľaľa
03.05.20,20:34
Bývalému zamestnancovi bolo urobené RZ dane. Vyšiel mu nedoplatok 0,06. Keďže si v žiadosti nevyznačil, že chce darovať 2%, nedoplatok mu nebol zrazený. Tlačivo RZ dane za rok 2019 mu bolo poslané domov. 30.4. zatelefonoval, že chce potvrdenie, že má daň zaplatenú lebo chce darovať dve percentá dane. Myslím si, že ja mu môžem vydať len potvrdenie o tom, že mu bolo urobené RZD, on musí podať daňové priznanie a tak darovať 2 % alebo sa mýlim? Už mám podané aj Hlásenie - rok 2019.
Mila123
03.05.20,21:45
správne, nezrážaš, pretože nepožiadal, resp. nevyznačil § 50 ZDP, a čo má teraz urobiť on? predpokladám, že mu pomôže podať opravné DP, síce nič nedoplatí DU ale bude môcť darovať asignačnú daň.....