LilyRe
04.05.20,07:42
Dobrý deň,
exekúcia z roku 2010, exe titul na peňažné plnenie - podľa platobného rozkazu z 9.9.2008, naša spoločnosť je oprávnený.
Súdny exekútor ako nástupca pôvodného exekútora nám poslala exekučný príkaz voči povinnému v marci 2020 a teraz upovedomenie o zastavení tejto exekúcie z dôvodu uplynutia rozhodnej doby.
Zároveň nás exekútor vyzvala na úhradu trov exekúcie.
V účtovníctve však nie je pohľadávka, ktorá by zodpovedala tomuto konaniu. Neviem, či účtovníčka, ktorá bola vo firme predo mnou, odpísala túto pohľadávku a ako o nej vôbec účtovala.
Z dokladov, ktoré som vyžiadala od exekútora vyplýva, že pohľadávka je z roku 2007. Má niekto skúsenosť s takýmto prípadom? Vo firme pracujem od roku 2012 a k 31.12.2011 v pohľadávkach táto nebola. Poradíte mi?
Vôbec neviem, čo mám s týmto prípadom robiť, asi hľadať od roka 2007 do 2011, však ?

Ďakujem