Agacs
07.05.20,17:30
Chceme vyplatiť dividendy za roky 2017, 2018.
Sadzba dane je 7%, ktorú odvedieme do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po vyplatení. Tak isto pošleme aj oznámenie na Daňový úrad, len nie je mi jasné, ktoré tlačivo sa posiela, OZN4311 ?
Ďakujem pekne.
annova
07.05.20,19:30
Ano, tlačivo OZN4311.