liveman1
11.05.20,20:32
Dám konkrétnu otázku s číslami, prosím odpovedajte mi konkrétne číslami. Živnostník (JU) kúpil auto v r. 2019 za 10000 eur, auto zaradil do majetku ako DM. Za rok 2019 si odpisy neuplatnil, použil možnosť prerušenie odpisovania. V máji 2020 chce auto predať za sumu 8000 eur (alternatívne za 7000 eur). Môže si potom za rok 2020 uplatniť odpisy a v akej výške, prípadne čo so zostatkovou cenou? Veľmi pekne ďakujem
veronikasad
11.05.20,21:04
Ak vedie JU, daňový odpis za rok 2020 si uplatnit nemoze.,lebo auto nemal v majetku 31.12.2020.
Dan zaplatí z rozdielu medzi nakupnou a predajnou cenou.
liveman1
11.05.20,21:30
akú daň?
marjankaj
11.05.20,21:34
Veronika podľa §22/12 by mohol uplatniť odpis za 4 mesiace.
Teda
odpis 833,33
ZC 8000(alternatívne 7000)
veronikasad
11.05.20,21:34
si robíš srandu ? akú daň platí živnostník ?(nepíšeš že si aj platitel DPH )
marjankaj
11.05.20,21:46
§22/12
Pri vyradení hmotného majetku a nehmotného majetku odpisovaného podľa § 26 ods. 6 a 7 uplatní daňovník odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval1) alebo majetok evidoval podľa § 6 ods. 11. Pri hmotnom majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov (výnosov) z predaja podľa § 19 ods. 3 písm. b) prvého bodu, môže daňovník uplatniť odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval1) alebo majetok evidoval podľa § 6 ods. 11.
marjankaj
11.05.20,22:19
https://dzp.dashofer.sk/onb/33/priklad-k-pomernej-casti-rocneho-odpisu-pri-predaji-hmotneho-majetku-podla-22-ods-12-zakona-o-dani-z-prijmov-uniqueidmRRWSbk196FPkyDafLfWAE1d2WUUfDAbhCKOOxBuxk HUjlpU30pTLQ/?uri_view_type=35
2. Spoločnosť v septembri 2018 predala osobný automobil , ktorý kúpila v januári 2017 za 45 000 €. Príjem z predaja je vo výške 25 000 €. Automobil daňovo odpisovala rovnomernou metódou odpisovania v odpisovej skupine 1. Daňová zostatková cena a účtovná zostatková cena pri predaji automobilu je vo výške 26 250 €. V roku vyradenia automobilu 2018 spoločnosť uplatní do daňových výdavkov daňový odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval, a to v súlade s § 22 ods.12 ZDP, pretože ide o hmotný majetok, u ktorého pri vyradení predajom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmu z predaja. Daňový odpis…
liveman1
11.05.20,22:42
ale akú daň z príjmu, keď predajná cena je nižšia ako nákupná?
liveman1
11.05.20,22:56
pri rovnomernom odpisovaní je 1/4 z 10000 eur 2500, z toho 4 mesiace je 833 eur, potom zostatková cena je pri predaji 9167 eur a rozdiel medzi touto cenou a 8000 je 1167 eur, čo z toho vyplýva ak je to správne?
marjankaj
11.05.20,22:59
odpis je 833,33 €. A tých 1166,67 € môžeš ísť prepiť.:cool:
liveman1
12.05.20,11:08
:) jasné, to je tá akoby strata, ktorú si ale nemôže uplatniť do výdavkov