BAG
13.05.20,13:11
Máme pohľadávku z r.2010, bola robená opravná položka vo výške 100%.
V roku 2020 chceme odpísať pohľadávku, ako to budeme účtovať a je to uznaný odpis, keď je premlčaná?