popcornik
13.05.20,17:24
V rámci Korona opatrení Spoločnosť poslala Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie za účelom odpustenia odvodov do SP za zamestnávateľa. Ako zaúčtovať toto odpustenie odvodov?

Zaúčtovali sme mzdy, čiže: 524/336
Ako zaúčtovať odpustenie? 336/524 ? Alebo 336/648 ? Alebo iný návrh?

Ďakujem krásne za rozlúsknutie tejto dilemy :)
j.bencekova
14.05.20,16:44
Kros mal návod v tom zmysle že neprepisovať vôbec odvody za zamestnávateľa iba za zamestnanca. Ja to robím cez ID
popcornik
14.05.20,19:33
To znamená, že ste odvody do SP za zamestnávateľa na 524 neúčtovali vôbec?
j.bencekova
19.05.20,12:41
neúčtovala