tonoz
13.05.20,17:36
Mám príjmy z autorskej činnosti aj z prenájmu. Obe sa musia zrátať pre stanovenie, či mám platiť odvody za r. 2019? Vďaka
Nemám živnosť,som slobodný umelec a mám samostatne prenájom.
Mila123
13.05.20,17:45
z prenájmu na základe živnostenského oprávnenia? to patrí do výpočtu povinnosti uhrádzať príspevky do SP, ak je prenájom podľa § 6, ods. 3 zdaňovaný - tento príjem neposudzuje SP a ani ZP
Katy a R
14.05.20,09:49
Zjednodušene sa dá povedať- že sa počítajú tzv "aktívne" príjmy - kuk zák o DzP , ktoré to sú - §6 odst 1 a odst 2
keďže si SZČO - treba si lepšie pozrieť svoje povinnosti (S= samostatne)
zák o SP - § 3 s odkazom na zák o DzP
zz/2003-461/3
tonoz
21.05.20,11:13
Vdaka