zuzka406
13.05.20,21:53
Prosím o radu, či uvažujem a počítam správne. Zamestnanec dostal od zamestnávateľa Potvrdenie o zd.prijímoch za rok 2019, kde v riadku 01 má úhrn príjmov 13290,37 € - je to ročný príjem spolu s odstupným, poistné zaplatil 1760,86 €, riadok 03 je ČZD 11529,51 €. Riadok 04 je daň zrazená zamestnávateľom vo výške 2654,86 €. Keď v daňovom priznaní uplatním nezd.časť 3937,35 €, výjde mi, že zamestnanec mal platiť daň 1442,51€. A teda rozdiel 1212, 37 € je daňový preplatok? Ešte som sa odstupným nestretla, preto sa pýtam teda, či sa postupuje takto, alebo v prípade odstupného je postup pri zdaňovaní iný? Ďakujem.
Katy a R
13.05.20,22:14
však normálne - podľa zákona je to☺ - keďže dostal odstupné - v jednom mesiaci mal veľmi vysoký príjem - tak mu v tom jednom mesiaci vyšli aj vysoké preddavky na daň. V DP sa to "zrovná" - a výjde preplatok :)
zuzka406
13.05.20,23:23
Ďakujem veľmi pekne.