Žabinka
14.05.20,09:05
Žabinka
14.05.20,09:05
Otázka
Som podnikateľ a v predchádzajúcich rokoch som vykázal daňové straty. Akým spôsobom si môžem za rok 2019 uplatniť odpočet daňových strát v zmysle mimoriadnych opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu?
Odpoveď
V daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019 si môžete od základu dane odpočítať len tie časti neuplatnených daňových strát vykázaných za roky 2015 až 2018, na ktorých odpočítanie Vám vznikol nárok podľa zákona o dani z príjmov, t. j. nie tie časti daňových strát, na ktorých odpočítanie nárok zanikol z dôvodu vykázania nedostatočnej výšky základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.
Základ dane vykázaný za rok 2019 môžete znížiť najviac vo výške
- ¼ daňovej straty vykázanej za rok 2015
- ½ daňovej straty vykázanej za rok 2016
- ¾ daňovej straty vykázanej za rok 2017
- celú daňovú stratu vykázanú za rok 2018.
Tieto straty si môžete odpočítať najviac v úhrnnej výške 1 mil. eur, a to len do výšky vykázaného základu dane.
Straty začnete odpočítavať od najskoršej vykázanej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu, teda od straty z roku 2015 po stratu z roku 2018.

Otázka
Za rok 2015 som vykázal daňovú stratu. Za rok 2016 som vykázal základ dane, ktorý som si znížil o ¼ straty z roku 2015. Za rok 2017 som znovu vykázal daňovú stratu a základ dane vykázaný za rok 2018 som znížil o ¼ straty z roku 2017. O ktoré straty si môžem znížiť základ dane vykázaný za rok 2019?
Odpoveď
Základ dane vykázaný v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019 môžete znížiť o ¼ straty z roku 2015 a o ¾ straty z roku 2017, najviac však v úhrnnej hodnote 1 000 000 eur.

Otázka
Za rok 2017 som vykázal daňovú stratu vo výške 10 tis. eur. Za rok 2018 som vykázaný základ dane vo výške 1 000 eur znížil o ¼ straty z roku 2017, ale iba do výšky vykázaného základu dane v roku 2018, teda iba o 1 000 eur. Môžem si v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019 znížiť základ dane o celú neuplatnenú stratu z roku 2017, teda o sumu 9 000 eur?
Odpoveď
Nie, základ dane vykázaný za rok 2019 si môžete znížiť iba o ¾ straty vykázanej v roku 2017, teda iba o 7 500 eur.

Otázka
Som podnikateľ a vykázal som tieto daňové straty:
- za rok 2015 vo výške 10 000 eur
- za rok 2016 vo výške 8 000 eur
- za rok 2017 som vykázal základ dane, ktorý som znížil o ¼ straty z roku 2015 a ¼ straty z roku 2016
- za rok 2018 som vykázal stratu vo výške 11 000 eur.
Akú výšku straty si môžem odpočítať od základu dane vykázaného za rok 2019 vo výške 15 000 eur?
Odpoveď
Od základu dane vykázaného za rok 2019 si môžete odpočítať:
- ¼ straty z roku 2015 vo výške 2 500 eur
- 2/4 straty z roku 2016 vo výške 4 000 eur
- zo straty vykázanej v roku 2018 sumu iba 8 500 eur (najviac do výšky vykázaného základu dane).

Otázka
Podal som daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 v marci 2020, v ktorom som si znížil základ dane iba o ¼ straty vykázanej za rok 2018, nakoľko ešte v marci pri podaní daňového priznania nebolo možné odpočítať vyššiu sumu neuplatnenej straty. Môžem podať opravné daňové priznanie za rok 2019, v ktorom si odpočítam od základu dane celú stratu z roku 2018, keďže som dosiahol vysoký základ dane?
Odpoveď
Áno, do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 môžete podať opravné daňové priznanie, ktorým znížite základ dane o stratu vykázanú v roku 2018. Ak by obdobie pandémie skončilo napr. v júni 2020, potom opravné daňové priznanie za rok 2019 môžete podať do 31. júla 2020. Po tomto termíne už môžete podať iba dodatočné daňové priznanie za rok 2019.

Otázka
Chcem si znížiť základ dane z príjmov vykázaný v daňovom priznaní za rok 2019 o stratu z roku 2018 vo vyššej sume, ako je suma vo výške ¼ z vykázanej straty. Ako to mám uviesť v daňovom priznaní na riadku 54?
Odpoveď
Uvedená problematika je v štádiu riešenia. Momentálne čakáme na usmernenie z Ministerstva financií SR.
marjankaj
14.05.20,09:09
Bolo by zaujímavé vedieť, koľko je takých podnikateľov, ktorí po stratových rokoch boli zrazu v minulom roku prudko ziskoví.