seda
14.05.20,20:15
Opravili sme auto firme z ČR, platcovi DPH v ČR, nahlásil nám IČ DPH v SK podľa § 5. Vystavíme fa bez DPH s prenesením daňovej povinnosti? V súhrnom výkaze bude uvedené IČ DPH SK? Ďakujem.