Agacs
18.05.20,15:15
Tlačivo REGDPv20, Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, ..... ver.2020, kedy sa podáva na daňový úrad? Keď sa podiel na zisku vypláca alebo keď sa daň odvádza ? Keď sa zisk vypláca na viackrát, povedzme v máji a v auguste, treba registráciu v máji zrušiť a v auguste znovu oznámiť začiatok?
Ďakujem