janavrbovska
18.05.20,15:30
Dobrý deň, ako zaúčtovať v Omege faktúru za stroj zo Švajčiarska. Švajčiarska firma nám vystavila faktúru s 0% daňou a slovenským IČ DPH.
Dobrý deň.
Bola uzatvorená Zmluva o podmienenom predaji medzi:
1. Predávajúcim - belgická spoločnosť = členský štát EÚ,
2. Distribútorom - švajčiarska spoločnosť = tretia krajina, ktorá nie je členom EÚ a je registrovaná podľa §5 pre DPH v SR pod číslom SK4020070296
3. Kupujúcim – naša s.r.o. - slovenská spoločnosť, platiteľ DPH.

V Zmluve je zakotvené nasledovné:
Predávajúci predá Distribútorovi a Distribútor predá Kupujúcemu zariadenie spolu s príslušenstvom a náhradnými dielmi, a Kupujúci sa rozhodol, že si zakúpi zariadenie od Predávajúceho prostredníctvom Distribútora, a Predávajúci súhlasí, že predá zariadene Distribútorovi a Distribútor Kupujúcemu na základe záväzku a podmienok obsiahnutých v tejto Zmluve.

Všetky úhrady splatné na základe tejto zmluvy (záloha a splátky) zaplatí Kupujúci na bankový účet Distribútora a

Všetky úhrady splatné na základe tejto zmluvy (záloha a splátky) zaplatí Distribútor na účet Predávajúceho.

Podľa Zmluvy o podmienenom predaji sme Distribútorovi uhradili zálohovú faktúru, teraz nám Distribútor vystavil riadnu faktúru, na ktorej je nulová DPH.

Ďalej je na faktúre uvedené:
Príjemca je zodpovedný za prenesenie daňovej povinnosti.
Na daňové účely: DUZP (správa o inštalácii): 11.5.2020

Prosím o info, ako je to pri tomto obchodnom prípade z pohľadu DPH. Ako máme zaúčtovať, zaplatiť, resp. nárokovať si DPH. Do ktorých riadkov KV DPH a DP DPH to patrí?

S pozdravom
Vrbovská
Mila123
18.05.20,16:49
a čo JCD? máte?
janavrbovska
18.05.20,16:52
Hmm, no neviem. Konateľ mi včera priniesol len faktúru. Opýtam sa teda.
Mila123
18.05.20,16:55
colnica vyberá DPH, popr. aj clo....CH nepatrí do EU, je to 3-zemka....