Žabinka
19.05.20,12:47
Poučenie pri vyplnení DP k dani z príjmu FO/PO v súvislosti s odpočtom daňových strát podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z.