katulav
20.05.20,07:48
Dobrý deň, prosím Vás, keď našej s.r.o. vyšla za rok 2019 daňová povinnosť 3500 eur, sme povinní platiť preddavky na daň z príjmov PO?
ivka70
20.05.20,07:57
Počnúc rokom 2020 (pri platení preddavkov na zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2020) platia pre vznik povinnosti platenia preddavkov nasledujúce hranice:

výška dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je menej alebo sa rovná 5 000 eur – spoločnosti nevzniká žiadna povinnosť platenia preddavkov,
výška dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je vyššia ako 5 000 eur, ale nižšia ako 16 600 eur, spoločnosť je povinná platiť preddavky raz za štvrťrok,
výška dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je vyššia ako 16 600 eur, spoločnosť platí preddavky mesačne.
Zmena, ktorá nastala od roku 2020 spočíva v navýšení spodnej hranice platenia preddavkov, ktorá bola pred rokom 2020 vo výške 2 500 eur, po novom je to 5 000 eur. Podľa prechodného ustanovenia sa nová vyššia hranica použije prvýkrát pri platení preddavkov na daň na zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1.1.2020.

Príklad na použitie novej hranice pre vznik platenia preddavkov v zdaňovacom období 2020:

Spoločnosť X vykáže v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2019 na riadku 1110 daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 zákona o dani z príjmov sumu 4 350 eur. Keďže táto suma je nižšia ako 5 000 eur, v roku 2020 už platí nová hranica preddavkov a spoločnosť neplatí preddavky na daň.


Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/preddavky-dan-z-prijmov-pravnickych-osob-2020 © Podnikajte.sk
katulav
20.05.20,08:04
Ďakujem, toto som si našla aj ja, len moja účtovníčka tvrdí, že nám vychádza povinnosť platiť preddavky, tak tomu nerozumiem....
ivka70
20.05.20,08:04
Tvoja uctovnicka asi nema nastudovanu novelu zakona. Daj jej precitat odkaz a nech si to pozrie aj v zakone. :)
katulav
20.05.20,08:06
Presne to idem urobiť a možno potom aj vymením účtovníčku. Veľká vďaka!