endohep
23.05.20,13:22
Spoločnosť s.r.o uzatvorila s Basketbalovým klubom zmluvu o sponzorstve a poukázala sponzorský dar v januári 2020. Je tento výdavok daňovo uznaný v zmysle § 17 odst.19/h ?