nikula
01.06.20,10:53
Spoločnosť platí preddavky na daň z príjmov PO. Od podania minuloročného DP zaplatila preddavky vo výške 2500 eur, avšak daňový úrad dal potvrdenie na sumu o 900 eur vyššiu. Má to byť nejaké vyrovnanie za rok 2018. Nejak mi to nesedí v účtovníctve, nie je to doplatok dane. Akú sumu preddavkov teraz uvediem do DP za rok 2019?
Tweety
01.06.20,10:56
Najprv by som v účtovníctve zistila, kde a aký bol preplatok dane(hociktorej). Zrejme bolo nesprávne účtovanie,kedže ti to nesedí. Treba urobiť opravu účtovania a potom by som ho preúčtovala na preddavok dane z príjmov tak, aby bol súlad s DÚ.