Hena65
02.06.20,08:34
Dobrý deň,
prosím o radu mám za rok 2019 Zmluvu o úvere v sume 40 000 v zmluve je vedené, že je to KONTOKORENT špecialný účet poskytnutý na úhradu miezd, ktoré sú uhradené UPSVaR cez dotáciu.
Uver je splatný do roka. K úveru bol vytvorený špecialný účet, ale čiastka z úveru nám neprišla na Banku, čiže ju nemám vo výpise.
Ako mám postupovať v účtovaní?
Na výpise špec. účtu mám len pohyby prevod peňazí na bežný účet , riadný úrok a príjem z dotácie /rovná sa to čiastke, ktorá bola prevedená na Bežný úcet /.
Dotáciu mám účtovanú ID : 346/648
Výpis- špeciálny :
prevod peňazí na bežný účet 261 /221
riadný úrok prevod z bež.účtu 221/261
riadný úrok 562/221
stav účtu je k 31.12.2019 záporný
mám to účtovať na základe zmluvy ako úver 261/231 -i ked peniaze neprišli?
-v zmluve je uvedená podmienka možnosti čerpania len do 16 000
Mám to brať ako bežny účet?