janavrbovska
02.06.20,10:05
Ahojte Omegáči. Prosím o radu pri odpočte daňovej straty podľa lex korony. Za rok 2019 sme dosiahli zisk 4 000 €. Zostatok neuplatnenej straty z roku 2017 máme v sume 5 000 €. Je možné podľa lex korony uplatniť v roku 2019 odpočet zostatku neuplanej daňovej straty z roku 2017 vo výške 4 000 € a zostatok 1 000 € ponechať na odpočet do ďalších rokoch?
Tweety
02.06.20,10:09
janavrbovska
04.06.20,12:32
A ako sa v nasledujúcich rokoch "umoruje" zvyšok neodpočítanej straty?
Žabinka
04.06.20,12:52
Postupuj podľa tohto:
Daňovník si môže pri podaní daňového priznania za rok 2019 uplatniť zostávajúcu časť vo výške
- ¼ vykázanej daňovej straty za rok 2015
- ½ vykázanej daňovej straty za rok 2016
- ¾ vykázanej daňovej straty za rok 2017
- celú vykázanú daňovú stratu za rok 2018

strata sa predsa delí na štvrtiny.. ty si môžeš uplatniť každý rok 1/4, ale maximálne do výšky ZD.. ak je vypočítaná 1/4 straty nižšia ako ZD, uplatníš celú štvrtinu.. ak je 1/4 straty vyššia ako ZD, uplatníš do výšky ZD a zvyšok tej konkrétnej štvrtiny už nemôžeš uplatniť.. to platí aj v prípade tohtoročného osobitného odpočtu straty..
ešte doplním, že od r.2020 platí iné pravidlo pre rozdelenie a uplatnenie straty..
Žabinka
04.06.20,13:02
aká bola celková strata v r.2017..