Ivana93
02.07.20,16:54
Zamestnanec má ukončenú stredu školu v odbore mechanik počítačových sietí ,bakalarske štúdium v odbore aplikovaná informatika. Pracuje ako správca siete na strednej škole a od septembra má nastúpiť ako majster odbornej výchovy na skole, aké sú potrebné kvalifikačné predpoklady ? Môže byť na tejto pozícii aj keď nemá pedagogické vzdelanie ? Je potrebné od septembra aby začal robiť pedagogické minimum ?
avalik
03.07.20,09:01
zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhláška č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov