Miroslava1988
06.09.20,18:15
Do akej platovej triedy učiteľky MŠ by som bola zaradená, ak moje vzdelanie je nasledovné:
- 2. stupeň VŠ - MGR. odbor sociálna pedagogika
- doplňujúce pedagogické štúdium/minimum
- pomaturitné štúdium na Strednej odbornej škole pedagogickej v odbore Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
- bez praxe

Ďakujem.
avalik
06.09.20,16:51
platova trieda podla zakona 553/2003 -
podla dosiahnuteho karieroveho stupna (zakon o ped. zamestnacoch)

platovu triedu vyhladat v nariadeni o katalogu pracovnych cinnosti

... vsetky predpisy su online dostupne v zbierke zakonov