simayxc
04.10.20,12:51
Pracujem ako učiteľka v MŠ, ale nikto z učiteľov nemá vyšší titul ako Mgr. Môže byť mojím uvadzajucim ucitelom niekto z prvého stupna (PaedDr.)? Alebo stačí uvadzajucemu 5 rocna prax? Mam ukoncenu strednú pedagogicku, ale VŠ mam iný odbor. ĎAKUJEM.
avalik
04.10.20,13:53
Odpoveď je v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v § 31 Začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec

Zbierka zákonov je online www.slov-lex.sk