Zdenka Posingerová
26.10.20,19:36
Kolega zaplatí fa 16.10 za materiál, o čom je doklad. V nasledujúci deň17.10 zakúpi ďalší materiál v hotovosti a všetko si dá vyplatiť naraz 18.10. Je potrebné zapísať Fa do knihy záväzkov?
kukučka
26.10.20,20:00
Ja som zapisovala všetky fa, aj jednorázových dodávateľov, aj fa na malé sumy, bez ohľadu na to, akým spôsobom sa uhrádzali. Zákon schválnosti funguje, just ju chcel niekto vidieť po dlhšej dobe. A ľahšie sa hľadalo v knihe došlých fa, ako v šanóne lepených pokl. dokladov.