MarRem
06.12.20,15:02
OZ, ktoré zakladáme, sa bude uchádzať aj o finančnú podporu od obce, v ktorej má sídlo. Je možné, aby poslanec obec. zast. v tejto obci bol členom združenia? Ide o konflikt záujmov alebo nie? Ďakujem.
misoft
06.12.20,14:35
Možno ma opravia, ale ja to vidím ako konflikt záujmov. Pretože ako POSLANEC rozhoduje aj o finančných otázkach obce. A tak, ako člen OZ má záujem o podporu - teda ako poslanec by mohol kladne hlasovať o tejto podpore.