poradcapriprojektoch
03.02.21,14:26
Dobrý deň,
Chcem sa spýtať na pár vecí ohľadom Občianskeho združenia.
OZ je založené a funguje a vytvára divadelnú - kutlúrnu činnosť. Aké má konkrétne povinnosti pre správne fungovanie?
Uvediem príklady:


Otázka č.1
Má OZ povinnosť viesť inventúru a inventarizáciu podĺa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve? Ak správne tomu rozumiem OZ je účtovná jednotka, ktorá má rovnaké práva a povinnosti ako iné účtovné jednotky.
Ako často musí viesť inventúru a inventarizáciu? Stačí, keď sa robí účtovná závierka? Čiže raz ročne? Alebo je inventúra majetku a zásob raz ročne a inventarizácia hotovosti raz ročne?
Viem nájsť niekde konkrétne popísané postupy, prípadne dokumenty pre inventúru a inventarizáciu OZ?
Otázka č.2
Ak má OZ prenájom, je povinné riešiť aj BOZP a riešiť Zákon č. 124/2006 Z. z. ?
Musia členovia podpisovať aj nejaký typ poučení o BOZP ?

Prípadne aké iné právne úkony musí OZ riešiť, aby BOZP malo splnené všetky legislatívne procesy?


Otázka č.3
Aké kroky by malo OZ vytvárať pre "Požiarne opatrenia" čiže - Zákon č. 314/2001 Z. z ?
Má povinnosť viesť požiarnu knihu, prípadne inú dokumentáciu?


Otázka č.4
Má iné povinnosti OZ voči Prevádzkový poriadok ktorý definuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia?
Ak áno aké?
Musí viesť OZ napríklad Sanitačný plán, alebo skladové hospodárstvo?


Otázka č.5
Ako často musí viesť OZ oficiálnu schôdzu a má povinnosť zakaždým spísať zápisnicu a každý člen ju podpísať?
Aké práva a povinnosti má štatutár a aké majú členovia OZ?
Ak nieje nič konkretizované v stanovách OZ?
Existujú zákonnné postupy, ako OZ musí fungovať?

-
Ďakujem za všetky postrehy, prípadne rady.
Mária27
04.02.21,07:44