sito
14.03.21,14:21
Treba si pozrieť reláciu zo dňa 14.03.2021.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ6fLc7q_vAhWQCOwKHSUDC5gQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.rtvs.sk%2Ftelevizia%2Farchiv %2F14108&usg=AOvVaw1SGX3YDjDFZeFHIRDP2FNK

Čo sa skrýva za spoločným zariadením domu? A čo za osobným majetkom vlastníka bytu za ktorým má vo osobnom vlastníctve bytový priestor v spoločnom bytovom dome?

Ktovie na základe čoho robil správca domu ročné vyúčtovanie tomu bytu?
misoft
14.03.21,15:39
Žeby "odhad"? Vraj správca nemá páky - a oni tam vysvetlili, že ich MÁ. Napr. Obč. zákonník. §127. Toto správca nepozná?
sito
14.03.21,17:45
Aj možno! Odhadli, že tam je desať psov. A bolo dvadsaťpäť. Tých pätnásť bývalo zadarmo, alebo na účet ostatných spoluvlastníkov domu. Tam by sa ani kovid neuchytil. :D

" OZ § 125,ods. 1 Osobitný zákon upravuje vlastníctvo k bytom a nebytovým priestorom. "

" 182ka § 11, ods. 3 Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe oprávnenej vykonávať opravu a údržbu za účelom vykonania obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám alebo ak ide o opravu spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu prístupných z jeho bytu alebo montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte a nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt; ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru neumožní na požiadanie vstup do bytu, zodpovedá za škody vzniknuté takýmto konaním."
Mária27
14.03.21,20:45
To akože máme pozerať reláciu, aby sme uhádli tvoju otázku?
sito
15.03.21,08:31
Marka, ale kdeže. Stačí uhádnuť meno tej občianky, ktorá býva v ich dome za svojimi dverami. A zistiť ako je to možné, že si spoluvlastníci domu a ich správca domu vybavili na súde predaj mačky vo vreci, vreci plnom psov. A až na konci sa pozerajúci dozvie, že psy sú už na tom dobre. Ale, spoluvlastníci domu? Myslíš, že niekto si kúpi tu, takú mačku v dome? Ani Ty nie, že? :D