Kováczová
13.04.21,10:25
Musia sa zverejňovať v školstve (gymnázium patriace pod VÚC) aj darovacie zmluvy, keď napr. žiak školy daruje škole športové náčinie (lavičky, žinenky a pod.), ?
Irona
13.04.21,12:38
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom § 5a Povinne zverejňovaná zmluva taxatívne vymedzuje, aká zmluva je povinne zverejňovanou, a hlavne aká zmluva povinne zverejňovanou nie je (to je odsek 5). Žiaľ, darovacia zmluva medzi nezverejňovanými zmluvami nie je.