ubike
18.05.21,18:14
do koľkých dní od uzavretia prihlášok do výberového konania na riaditeľa školy má byť vyhlásený termín výberového konania?
buchač
18.05.21,16:39
Hm.
...a nie si ty náhodou riaditeľka ? Nemala by si to vedieť ?????

Výberové konanie na miesto riaditeľa škôl a školských zariadení sa riadi podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ubike
18.05.21,16:51
jeeeej,ďakujem za milú odpoveď????????