Julča
25.11.04,10:16
Kúpili sme úžitkové auto na leasing a neviem si dať rady s niekoľkými vecami.
Akým dátumom mám zaradiť auto do podnikania? Dátumom prihlásenia na inšpektoráte alebo dátumom podpísania leasing. zmluvy? My totiž doteraz používame súkromné auto nezaradené v majetku firmy. Ide mi o to, že zatiaľ používame na podnikanie súkr. auto a za mesiac 11/04 si chceme uplatňovať amortizáciu 6,2Sk/km. Neviem kedy musím toto auto prestať používať a začať používať leasigované auto.
Julča
25.11.04,16:24
Stále nič? Nikto z Vás neúčtoval kúpu nového auta. Ako ste to riešili vy?
karbanová
25.11.04,18:33
Kúpili sme úžitkové auto na leasing a neviem si dať rady s niekoľkými vecami.
Akým dátumom mám zaradiť auto do podnikania? Dátumom prihlásenia na inšpektoráte alebo dátumom podpísania leasing. zmluvy? My totiž doteraz používame súkromné auto nezaradené v majetku firmy. Ide mi o to, že zatiaľ používame na podnikanie súkr. auto a za mesiac 11/04 si chceme uplatňovať amortizáciu 6,2Sk/km. Neviem kedy musím toto auto prestať používať a začať používať leasigované auto.
Bola som dnes na školení a padla tam aj takáto otázka.Ing.Dropčová odpovedala, že dátumom zaradenia je dátum pridelenie ŠPZ na Dopr.inšpekt.Ja by som mala ale výhrady, lebo auto sa môže už používať aj s prenosnou-dočasnou ŠPZ.A preto kedysi sa tvrdilo,že dôležitý dátum od kedy sa môže účtovať leasing je dátum na protokole o prevzatí vozidla od leasingovej spoločnosti.Veď predsa auto je v užívaní a zabezpečuje príjmy aj s dočasnou ŠPZ.
Julča
26.11.04,15:58
Ďakujem za názor.
Julča
ekin
27.11.04,17:25
otázka je, prečo píses o tom, že kedy musíte prestať užívať sukr.auto? nemusíte, ak máte dôvod užívať dva..a su na to ludia, môžes súčasne užívať aj jedno aj druhe.. Dátum prvého použitia pre služ.účely je jedna vec - uz tým, ze si ho dovezies z leas.spoloč. si ho zacala užívat, ale pre cestnu dan platí dátum pridelenia spz..Máš nárok na náklady hned, ked ho kúpiš /phm,poistne..atd/
Nike
27.11.04,17:37
Mňa tiež napadlo, to čo píše ekin. Tiež si myslím, že sa dá za istých okolností obhájiť používanie dvoch áut aj v tomto tvojom prípade.
juko
27.11.04,18:23
Ja osobne tiež zastávam názor, že zaradenie auta do podnikania je realizované dátumom pridelenia EČ. Čo sa týka účtovania nákladov, tie sa môžu účtovať dňom prevzatia vozidla od leasingovej spoločnosti /PHM, poistka,..../

Pr. leasingová zmluva je podpísaná 28.4.2004 ale EČ bolo pridelené 2.5.2004.
Auto zaradím do podnikania dňom 2.5.2004 a pre odpis počítam 8 mesiacov v roku.
juko
27.11.04,18:26
A čo sa týka používania súkromného auta v podnikaní za predpokladu, že mám v podnikaní už zaradené firemné auto, je to na tebe, ako si tú ktorú jazdu súkromným autom zdôvodníš. Napr. Firemné auto je v oprave, alebo je na služobnej ceste mimo miesta podnikania, a pod...
Nike
27.11.04,18:35
Nakoniec používanie je viditeľné na odjazdených km.
Mikolajova
30.12.05,12:25
Chcela by som sa opýtať v súvislosti s touto témou ak firma nadobudne auto z EU v 12/2005 ale auto nemá prihlásené čiže auto nema EČ môže si dať odpisy za rok 2005 do nakladov. Jednoducho len ho kupil a doviezol.
Tweety
30.12.05,18:08
Chcela by som sa opýtať v súvislosti s touto témou ak firma nadobudne auto z EU v 12/2005 ale auto nemá prihlásené čiže auto nema EČ môže si dať odpisy za rok 2005 do nakladov. Jednoducho len ho kupil a doviezol.
Nárok na daňové odpisy má len vtedy ak automobil používa na podnikanie, čiže ak ho v 12/05 ešte nepoužíval, tak nárok na odpis nemá.:o ;)
andrej_rv
30.12.05,18:50
Kúpili sme úžitkové auto na leasing a neviem si dať rady s niekoľkými vecami.
Akým dátumom mám zaradiť auto do podnikania? Dátumom prihlásenia na inšpektoráte alebo dátumom podpísania leasing. zmluvy?

Pr. leasingová zmluva je podpísaná 28.4.2004 ale EČ bolo pridelené 2.5.2004. Auto zaradím do podnikania dňom 2.5.2004 a pre odpis počítam 8 mesiacov v roku.
Treba sa držať litery zákona:
§ 26 ods. 9 ZDP: "Ročný odpis podľa odsekov 6, 7 a 8 sa určuje s presnosťou na celé kalendárne mesiace, počnúc mesiacom, v ktorom boli splnené podmienky na začatie odpisovania. Mesiacom, v ktorom boli splnené podmienky na začatie odpisovania, je mesiac, v ktorom sa majetok začal účtovať alebo evidovať podľa § 6 ods. 11. Pri odpisovaní podľa odseku 8 je takýmto mesiacom mesiac, v ktorom bol prenajatý hmotný majetok poskytnutý nájomcovi v súlade so zmluvou o finančnom prenájme v stave spôsobilom na zmluvne dohodnuté alebo obvyklé používanie"
Podľa mňa je znenie zákona v prípade obstarania majetku formou finančného prenájmu úplne jednoznačné a nepodmieňuje začiatok uplatňovania daňových odpisov pridelením EČ ani prihlásením na dopravnom inšpektoráte.
evuša
30.12.05,19:06
V novembri tohoto roku som zakúpila auto a hneď som ho začala užívať na podnikanie. Zaradila som ho do majetku firmy s dátumom kúpy. Do 15 dní som ho v zmysle zákona prihlásila da DÚ na cestnú daň a v tomto termíne som aj daň zaplatila. Vzhľadom k tomu, že som nemala technický preukaz od auta a tým pádom auto nebolo ešte prihlásené a nemalo evidenčné čísla, podala som daňové priznanie - na radu pracovníčky DÚ bez evidenčného čísla. Keď som auto prihlásila na polícii, dodatočne som na DÚ nahlásila evidenčné číslo. V podstate takto sa dajú splniť všetky podmienky na dodržanie zákona. Upozorňujem na to, že účtovať náklady na auto si môžete až po zaplatení cestnej dane. Ináč Vám pri daňovej kontrole vyhodia všetky účtované náklady do zaplatenia cestnej dane, čo môže mať nepriaznivý vplyv na správne vyčíslenie základu dane.
andrej_rv
30.12.05,19:16
...Upozorňujem na to, že účtovať náklady na auto si môžete až po zaplatení cestnej dane. Ináč Vám pri daňovej kontrole vyhodia všetky účtované náklady do zaplatenia cestnej dane, čo môže mať nepriaznivý vplyv na správne vyčíslenie základu dane.Ak vám všetky náklady na auto z tohoto dôvodu vyhodia, okamžite sa odvolajte, pretože na takýto postup správcu dane nie je žiadna opora v zákone o dani z príjmoch ani v iných predpisoch. Jediné, čo môže správca dane v tomto prípade urobiť, je dorubiť vám penále za oneskorene zaplatenú cestnú daň.