skitn
01.09.21,14:15
Dobrý deň.
SMe občianske združenie, a založili sme súkromnú matersku škôlku Priznám sa, až teraz som zistila, koľko toho musí mať škôlka, kým začne fungovať, doteraz som si to neuvedomovala. Prosím vás o pomoc v niekoľkých veciach.
Ak je zriaďovateľom občianske združenie, kto vydáva rozhodnutie o prijatí detí do MŠ? Riaditeľ alebo zriaďovateľ? Kto podpisuje rozhodnutia, štatutár, alebo riaditeľka MŠ. Kto bude na hlavičke rozhodnutia Občianske združenie, či Súkromná materská škola.
ďalej vo veci elektorinckej schránky. Ako občianské združenie máme elektronickú schránku. Ale na účely zákona o e-Governmente je materská škola orgánom verejnej moci bez ohľadu na zriaďovateľa. Má mať vlastnú elektronickú schánku? Kto je v tomto prípade orgánom verejnej moci, štatutár, či riaditeľka? Vopred vám veľmi pekne ďakujem za odpovede.
avalik
01.09.21,16:45
Skolsky zakon § 59
zakon o statnej sprave v skolstve